Draai je device a.u.b.
Draai je device a.u.b.

De dood is er altijd, een zekerheid voor iedereen: eeuwig, onveranderlijk, onvermijdelijk. Onzeker is wanneer die komt. Wel worden we met elkaar steeds ouder. Hierbij wat gegevens omtrent sterven op een rijtje gezet.

Levensverwachting

Nederland vergrijst. Het is dagelijks nieuws dat de zorg in Nederland beter kan. Toch wordt het aantal ouderen steeds groter door de medische vooruitgang en de betere levensomstandigheden. De langere levensverwachting die daaruit volgt, zorgt voor heel wat mogelijkheden en kansen die er vroeger niet waren. Mensen leven langer, zijn langer gezond en dit zorgt ervoor dat ouder worden niet meer hetzelfde is als 50 jaar geleden.

Hoe oud bent u eigenlijk?

50 is het nieuwe 40 is en 60 het nieuwe 50, zo wordt wel beweerd. Vrouwen en mannen doen er vaak veel aan om zich jeugdig te gedragen en proberen er jong uit te zien. Sporten als marathonlopen, bergbeklimmen en spinnen zijn niet langer domein van vooral mensen beneden de 40 jaar.

Veranderende bevolkingsopbouw, steeds meer 100-plussers.

Onze veranderende leefstijl, medische vooruitgang en betere levensomstandigheden hebben grote invloed op de bevolkingsopbouw. Per 1 oktober 2014 telde Nederland bijna 2,2 duizend inwoners van 100 jaar of ouder, ruim tweemaal zoveel als op 1 januari 2000. Tot 2025 is opnieuw een verdubbeling van het aantal eeuwelingen te verwachten.

Onder de 100-plussers vormden vrouwen de overgrote meerderheid. Bij hen zit ook de sterkste groei: sinds 2000 is hun aantal meer dan verdubbeld. Het aantal mannen van 100 jaar of ouder bleef enigszins achter. Tot 2025 zal ook het aantal mannen onder de 100-plussers naar verwachting beduidend stijgen. Een belangrijke reden hiervoor is dat de afgelopen twee decennia de overlevingskansen van mannen meer zijn gestegen dan die van vrouwen.

Een verklaring hiervoor is dat mannen steeds minder zijn gaan roken en vrouwen juist meer. De verbetering van de gezondheidzorg vanaf het begin van deze eeuw heeft er voorts aan bijgedragen dat voor zowel vrouwen als mannen van 65 jaar de kans verdubbelde om 100 jaar te worden. De verwachting is dat deze ontwikkeling doorzet.

Verhouding begraven-cremeren.

Niet alleen de leeftijdsopbouw verandert. Bij het verlaten van deze aarde wordt steeds meer gekozen voor cremeren. Was de verhouding tussen begraven en cremeren in 2001 nog ongeveer gelijk, in 2013 was de verhouding 39% begraven en 61% cremeren.

Overigens vond de eerste crematie in Nederland 100 jaar geleden plaats. In april 1914 in crematorium Westerveld in Velsen.

Waar overlijden de mensen?

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 138.000 personen. Ongeveer 35 % sterft in het ziekenhuis, 35 % in in verpleeghuis/verzorgingshuis/hospice en 30% thuis.

Wat is de gemiddelde leeftijd bij overlijden in Nederland?

Mannen 74,8 en vrouwen 80,2 jaar

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Ontvang direct een bericht van nieuwe blogs!