Draai je device a.u.b.
Draai je device a.u.b.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MVO)

We voelen ons betrokken bij de samenleving en willen daar ook een belangeloze bijdrage aan leveren. Dat doen we op verschillende manieren.

Aandacht voor eenzaamheid

eenzame-vrouwIn de praktijk komen we (dreigende) eenzaamheid regelmatig tegen. We dragen bij aan lokale activiteiten in ons werkgebied, die verband houden met het tegengaan van eenzaamheid. We doen dit door particuliere initiatieven te steunen en door onbezoldigd lezingen of workshops te verzorgen

Aandacht voor natuur en milieu

Voor de generaties na ons willen we een mooie en leefbare wereld achterlaten. Wij bieden bij de invulling van de uitvaart mogelijkheden aan, die zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor de kist of baar, de kleding die de overledene draagt, mogelijkheid tot grasopbaring en de keuze voor vervoer. Ook brengen wij de natuurbegraafplaatsen graag onder de aandacht.

Aandacht voor de lokale gemeenschap

Alleen_ga_je_sneller_samen_kom_je_verder

Wij dragen graag bij aan activiteiten ten behoeve van de lokale gemeenschap. Zo hielpen we bij de uitvoering van een evenement voor ouderen in de Utrechtse Heuvelrug en verzorgden we een voorlichting over de uitvaart voor deelnemers aan het project Sociaal Vitaal van Welzijn Baarn. 

Alfine Uitvaarten sponsort het Euro-a- day project van IAHV, behorende bij Stichting Art of Living. Dit project financiert onderwijs aan kansarme kinderen in India waarbij persoonlijkheidsvorming een belangrijke rol speelt.