Draai je device a.u.b.
Draai je device a.u.b.

MVO

Aandacht voor eenzaamheid

We voelen ons betrokken bij de samenleving en willen daar ook een belangeloze bijdrage aan leveren. Dat doen we op verschillende manieren.

In de praktijk komen we (dreigende) eenzaamheid regelmatig tegen. We dragen bij aan lokale activiteiten in ons werkgebied, die verband houden met het tegengaan van eenzaamheid. We doen dit door particuliere initiatieven te steunen en door onbezoldigd lezingen of workshops te verzorgen. Dit jaar deden we mee aan NL Doet door ons in te zetten voor cliënten van De King Arthurgroep in Soest. Ook hielpen we bij de uitvoering van een evenement voor ouderen in de Utrechtse Heuvelrug. In juni verzorgden we een voorlichting over de uitvaart voor deelnemers aan het project Sociaal Vitaal van Welzijn Baarn. 

 

Aandacht voor natuur en milieu

Voor de generaties na ons willen we een mooie en leefbare wereld achterlaten. Wij bieden bij de invulling van de uitvaart mogelijkheden aan, die zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor de kist of baar, de kleding die de overledene draagt, mogelijkheid tot grasopbaring en de keuze voor vervoer. Ook brengen wij de natuurbegraafplaatsen graag onder de aandacht.

 

Aandacht voor de lokale gemeenschap

Wij dragen via ons lidmaatschap van serviceclubs bij aan de lokale gemeenschap. Moniek is lid van Rotaryclub Doorn en Marion van Lions Baarn Drakensteyn. Vanuit deze clubs doen we mee aan projecten, fondsenwerving en andere activiteiten.

Op vrijwillige basis is Marion vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort en lid van de Raad van Commissarissen van Theater De Flint in Amersfoort. Ook is ze ambassadeur voor Hospice Nijkerk. Moniek is actief als mantelzorger.

Alfine Uitvaarten sponsort het Euro-a- day project van IAHV (IAHV.nl), behorende bij Stichting Art of Living. Dit project financiert onderwijs aan kansarme kinderen in India waarbij persoonlijkheidsvorming een belangrijke rol speelt.