Draai je device a.u.b.
Draai je device a.u.b.

Mensen achter de schermen

Als uitvaartverzorger werk je niet alleen. Er zijn allerlei partijen betrokken bij de organisatie van een uitvaart en bij de uitvaartbegeleiding.  In dit verhaaltje de schijnwerper op de begraafplaatsbeheerder en dan met name de begraafplaatsbeheerder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

 

Afscheid en welkom, de begraafplaatsbeheerder

De begraafplaats

Begraafplaats, een plek vol verhalen. Naast laatste rustplaats voor velen is het vaak ook een groene plek met veel natuur, stilte en rust. Op de begraafplaatsen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug staan nogal wat bomen en struiken en je hoort de vogels zingen. Meestal tref je er wel één of meerdere mensen aan die rondom een graf bezig zijn. Met het opruimen van bloemstukken, het planten van nieuw groen of het op andere wijze aanwezig zijn rondom de overleden dierbare.

Als uitvaartverzorger kom ik uiteraard met grote regelmaat op de begraafplaats. En dat betekent ook contact met de begraafplaatsbeheerder en begraafplaatsmedewerkers.

De begraafplaatsbeheerder

Ben Budding was tot januari 2022 de begraafplaatsbeheerder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Na tientallen jaren in deze functie werkzaam te zijn geweest heeft hij het stokje vanaf januari  2022 overgedragen aan Walter Jansen. Zijn collega en vriend die ook al vele jaren bij begraafzaken te vinden was en grondig door Ben is ingewerkt.

In december had Walter voor Ben een verrassingsafscheidsbijeenkomst georganiseerd.  Op coronaproof wijze konden we als uitvaartverzorgers, steenhouwers en andere betrokkenen afscheid nemen van Ben. Op een toepasselijke plek. Namelijk in de aula van begraafplaats Maarn die door eigenaresse Sjoukje van Krimpen hiervoor gastvrij ter beschikking was gesteld. Een officieel afscheid kon vanwege de Covidmaatregelen (nog) niet worden georganiseerd. Ben had veel moeite met zijn vertrek dat om gezondheidsredenen eerder kwam dan hem lief was.

En dat geeft ook weer met hoeveel toewijding en arbeidsplezier hij al die jaren gewerkt heeft. Zijn vertrek was aanleiding de werkzaamheden eens te belichten.

Wat doet een begraafplaatsbeheerder?

Waaruit bestaat het werk zoal? Het is een veelzijdige en veeleisende functie waarin je moet kunnen omgaan met mensen en hun emoties. Hen adviseren als ze een graf komen uitzoeken. En dan ook op de hoogte zijn van de regels die er zijn ten aanzien van grafrechten, het plaatsen van gedenktekens en beplanting. Daarnaast  activiteiten van uitvaartondernemers, steenhouwers en bedrijven die voor de begraafplaats het groenonderhoud verzorgen coördineren en afstemmen. Zorgen dat er tijdens een uitvaart stilte en rust heerst en dat er geen twee stoeten zijn die elkaar kruisen. Zorgen dat de aula in goede staat is, groenwerkzaamheden verrichten en coördineren. Ook op zaterdag en ook als het hagelt en sneeuwt. Kortom duizendpoot zijn.

Belangrijk en in het oog springend is de verantwoordelijkheid  voor het openen en sluiten van het graf. Als er een begrafenis is dan heeft zijn werk ook een ceremoniële component. Zijn werkkleding wordt dan verruild voor een officieel dienstpak, compleet met pet.

 

Nadat hij van de uitvaartbegeleider het (wettelijk verplichte) verlof tot begraven in ontvangst heeft genomen  begeleidt hij de begrafenisstoet, vooroplopend, naar het graf.  Daar geeft hij aanwijzingen over hoe de kist op de balkjes op het graf gezet kan worden en in overleg zorgt hij voor het dalen van de kist. Van tevoren is overlegd of dat met touwen of met een liftje gebeurt. En daarna wordt het graf gesloten. Dat dient snel te gebeuren omdat een open graf natuurlijk niet onbeheerd achter gelaten kan worden.

Contact met nabestaanden

Gevraagd naar de bijzondere momenten komt het gesprek al gauw op het contact met nabestaanden. Tijdens de begrafenis zelf maar ook bij het uitzoeken van het graf. Dat gebeurt soms een hele familie, soms een enkel persoon, bijvoorbeeld de partner van de overledene.  Met de mensen die regelmatig het graf of soms ook de graven van degenen bezoeken van wie ze zielsveel hielden en nog steeds houden. Met een aantal van hen bouwde Ben in de loop van de tijd een contact op en werd hij deelgenoot van hun liefde voor de overledenen. Voor beide partijen waardevol. Ook voor Walter is die menselijke kant het onderdeel dat het werk bijzonder maakt. Als uitvaartverzorger heb ik meermaals van families teruggekregen dat het contact met Ben of Walter bij het uitzoeken van het graf  en ook tijdens ontmoetingen als nabestaanden het graf bezochten, zo prettig was en als troostend werd ervaren.

Dank

Ik weet zeker dat ik namens veel collega-uitvaartverzorgers spreek als ik zeg dat we dankbaar zijn met de manier waarop Ben al die jaren aanwezig was voor de nabestaanden en voor ons. We wensen hem veel goeds en we verwelkomen Walter graag in zijn nieuwe functie.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Ontvang direct een bericht van nieuwe blogs!